KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesi'nde yer alan diğer kurallar Hizmetariyorum.com tarafından sunulan hizmetlere çocuk koşulları ve koşulları ve Web Sitesi'nin kullanılmasına kuralları düzenlemektedir. Kullanıcı'nın, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesi'nden yararlanmaya başladığı vean itibaren işbu sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sağlaması halinde lütfen Web Sitesi'ni ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

Hizmetariyorum.com aracılık hizmetlerinin sürekini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum önerileri Kullanıcılar aleyhine olmamakıyla tek yazan olarak değiştirme ya da tadil hakk etmeına sahiptir. Hizmetariyorum.com, herhangi bir şart bir mektup yazması gerekecek güncellarını aynı sürümde yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi'nde yayınlayacak, görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel, Web Sitesi'nde yayınlandığı ve bundan sonra Özel olacak ve Web Sitesi'nin veya hizmetlerinin kullanımı o vean yenilenmiş şartlarına tabi olacaktır.


Tanımlar

İşbu metin metni;

 "Hizmetariyorum.com" Öncül Bilişim Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni,

 “Web Sitesi” https://www.hizmetariyorum.com Web sitesini,

 "Kullanıcı" herhangi bir sebeple Web Sitesi'ni kullanan kişileri,

 "Üye" E-posta ve / veya telefon kaydı işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin yapılması koşuluna bağlı olarak kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı'yı,

 "Hizmet Alan" Web Sitesi üzerinden Hizmet Verenlerce sunulan herhangi bir hizmeti almak için Hizmet Verenlerce gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı'yı,

“Hizmet Veren” (Yönetmelik Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Meslek Profili sayfalarında ve işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),

"Hizmet Talebi" Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren'den Teklif almak Web Sitesi çalışmak çalışmak hizmet talebi,

 "Teklif" Hizmet Veren'in, Hizmet Alan'ın gönderdiği Hizmet Talebi'ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir ücret sunulması sağlama teklifini,

"Teklif Modeli" Hizmet Alan'ın hizmet talebini oluşturduktan sonra, bu talebin Hizmet Verenlere yönlendirilmesiyle Hizmet Verenlerin kendi inisiyatifleri başka Hizmet Alan'a Teklif Verme modeli,

“Meslek Profili” Hizmet Veren'in Hizmet Alan'a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Teklif Modeli'nde Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebi'ne Teklif vermek ', Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profil,

"Teklif Verme Ücreti" Teklif Modeli'nde Hizmet Veren'in Hizmet Alan'a hakkını kazanmak için Hizmetariyorum.com'a ödeyeceği bedeli,

”Bakiye” Teklif Modeli'nde Hizmet Veren'in kılavuzu yönlendirilen Hizmet Taleplerine Teklif verebilmek için yazılan bedeli,

 "Online Ödeme Sistemi" Hizmet Alan'ın gönderdiği Hizmet Talebi'ne Teklif vermek, Hizmetariyorum.com'a ödediği Kontörlerinin, Hizmetariyorum.com'un iş bir yaptığını ödeme ödeme, işbu yapma hüküm ve altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından Ödeme ödeme yöntemiyle Ödeme Veren'den tahsilini kazandı sistemi,

"Sözleşme" İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,

 “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete'de ceza Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'i, ifade eder.

Sunulan Hizmetler

Hizmetariyorum.com, Hizmetariyorum.com, Hizmetariyorum.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan'ın kendi içeriklerini oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgileri, bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi'nde yer almasını sağlar.

Hizmetariyorum.com sadece bir platformdur, Web Sitesi'nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik'in 6/4 göreesine, Hizmetariyorum.com aracı hizmet sağlayıcısı ve hizmetçi elektronik ortamda kullanan gerçek ve tüzel kişiler kontrol etmek, bu içerik ve içerik konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da konusu söz olup araştırmakla yükümlü olmadı.

KULLANIM ŞARTLARI


Üyelik Sistemi

Web Sitesi'ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Şifreli'nin önerisi ve yürüyüşü. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle iletmekten sorumludur. Hizmetariyorum.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli / idari para cezası ve / veya tazminat için Üye'ye aynen rücu hakkına sahiptir.

Üye hesabı oluştururken Web Sitesi'ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve olmalıdır. Söz konusu Konu olması nedeniyle Üyelerin veya yanlışlardan sorumluluk ilgili Üye'ye aittir.

Kullanıcı oyunları kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.


Hizmet Talebi Oluşturulması

En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini herhangi bir Kullanıcı, işbu uygulama koşulları kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.

 İşbu sözleşmeyi kabul eden 18 yaşından büyük haber ve kabul etmiş sayılırlar. Hizmet Talebi'nde bu beyanın aksinden doğabilecek durumlardan Hizmetariyorum.com'un sorumlu tutulamayacağını ve kendi sorumluluklarında olduğunu kabul ve beyan ederler.

Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete yönelik çocuk gerekli (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) Doğru, doğru ve açık olarak uygulanmasının işbu'da belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

Hizmetariyorum.com, Hizmet Talebini kendi teknolojisini kullanarak denetiminden sonra yayımlar. Ancak Hizmet Talebi'nin içeriğine tüm sorumluluk Hizmet Alan'a aittir.

Etik ve ahlaki değerlere uygun olmayan (sınava girme, ödev yaptırma, tez vb.) Talep edenlerden oluşturulmamalı, bu tip içerikli taleplere teklif verilmemelidir. Bu tür talepleri oluşturma ya da bu taleplere teklif verme hakkı doğacak tüm sorumluluk talep sahibi HizmetAlan'a ve / veya teklif veren Hizmet Veren'e aittir.


Teklif Modeli

Hizmet Veren, verilen teklif bir Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif verme, Hizmet Talebi'nde belirtilen hizmeti Teklif'te belirtilen fiyat teklif eder.

Hizmet Alan ve Hizmet Veren'in anlaşmaya varması, Teklif'te belirtilen fiyat üzerinden hizmetin gerçekleşeceği araç gelir. Hizmet Veren'in ilgili yemek yemek seçenekleri ve / veya hizmet fiyatları oluşabilecek, Teklif'te belirtilen değişken, söz konusu hallerde Teklif'te fiyat taraflarca anlaşmaya varılarak Web Sitesi'nde güncellenir.

Verilen Teklifler Hizmet Verenler adı verilen süre boyunca tamamen ve bağlayıcıdır. Hizmet Veren'in belirttiği süreden önce Teklif'i geri çekmesinden Hizmetariyorum.com'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hizmet Verenler için: Teklif Modeli Değişiklik ve İptal Kuralları

Anlaşılan bir Teklif'e konu olan hizmete her türlü yazı Hizmet Alan ile birlikte Veren veren veren veren veren veren veren ortaklaşa olarak Web Sitesi üzerinde kararlaştırılmalıdır.

Hizmetariyorum.com, teklif verme teklif Hizmet Verenler için ücretli olarak sunabilir, teklif başına veya teklifteki bedel üzerinden veya farklı bir şekilde Teklif Verme Ücreti alabilir. Hizmet Veren, teklif sunulan hizmetler için keşif veya ek masraf yapsa bile, teklifinin kabul edilmemesi, teklifinin Hizmet Alan tarafından görülmemesi, Hizmet Talebi'nin iptal edilmesi veya aynı hizmet için başka Hizmet Verenlerin teklif olması, hiçbir Hizmette Veren'e Teklif Vermeti alınmaz.


Hizmet Alanlar için: Teklif Modeli Değişiklik ve İptal Kuralları

Hizmetariyorum.com Hizmet Alanlar için Hizmet Talebi oluşturmayı ücretsiz olarak sunmaktadır. Hizmet Alan oluşturduğu bir Hizmet Talebi'ni Web Sitesi veya mail iptal talebin iceriğinde sonradan değişim mümkün değildir.

Hizmet Alanlar Hizmet Talebi'ni iptal etmek isterse, Hizmet Verenlerin ve Hizmetariyorum.com'un bir mağduriyet yaşamaması için bunu Web Sitesi üzerinden veya mail yoluyla Hizmetariyorum.com'a bildirmeliler.

 Hizmet Alanların Anlaşmaya Varılmış İşleri Web Sitesi üzerinde yapılması mümkün değildir, Web Sitesi üzerinde anlaşılan ancak gerçekleşmeyen işlerin bildirimi destek@hizmetariyorum.com adresine gönderilecek bir e-postayla yapılmalıdır.

 Hizmet Alanların sonradan iptallerini vermek, Hizmetariyorum.com'a bir sorumluluk yüklemez ve bu konuda doğabilecek derslerden Hizmet Alan sorumludur.

Hizmet Alanlar Hizmetariyorum.com üzerinde birden fazla Hizmet Talebi oluşturabilirler. Buna çok fazla sayıda ve arka arkaya Hizmetariyorum.com bu kullanıcıları sistemde inaktif duruma getirme yoluyla kullanıcı hesaplarını askıya alma sayılır.


Hizmet Verenler için Meslek Profili Oluşturma

En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kaydı formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içerik uygun bir Meslek Profili oluşturup Hizmet Veren (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.

Meslek Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt bilgileri bilginin bol ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da giriş yapılması ve bu belgelerin aslı veya noter onaylı sureti Hizmetariyorum.com tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmelidir.

Yönetmelik Madde 5/4 gereği,

Hizmetariyorum.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının Hizmetariyorum.com'da sohbetuna bilgi.

Hizmetariyorum.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcısı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının Hizmetariyorum.com'da sohbetuna bilgi.

 Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren'in verilenleri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet alanı vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla kanuni mevzuat dahilinde hizmet Alan'a iletmek Hizmet Veren'in yaşlarında. Hizmetariyorum.com'un söz konusu belgelerin teminine kategorisinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet Veren'in kayıtlı olduğu vergi dairesine bildireceği kazanç beyanları, kendisinin resmi sayfalarında ve oyunda.


Meslek Profili, Hizmet Talebi ve Tekliflerin İçeriği

Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü şahıs, telif hakkı, patent, marka gibi mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükte hiçbir kanun veya yasa mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama vb.) çiğneme etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü üçüncü tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenli tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar beyan eden ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız hizmet şeklinde sağlanıyor diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) tescilli markaların ve / veya tescilsiz olsa bile marka işaretlerini haksız yere kullanmayacak, hukuka aykırı olarak başka bir firmanın bayisi, distribütörü ve yetkili servisi gibi beyanda bulunmayacak, (f) onur kırıcı, karalayıcı , tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (g) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (h) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde Hizmetariyorum.com'un sorumluluğu bulunmayıp söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren'e veya Kullanıcı'ya aittir. Yapılan uygulamayla ya da meslekle ilgili mevzuata aykırı bir durum olduğu takdirde Hizmetariyorum.

 Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere her türlü sorumluluk ilgili Veren, Hizmet Alan veya Kullanıcı'ya ait olup Hizmetariyorum.com'un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


Ödeme

Online Ödeme Sistemi'ne Hizmetariyorum.com'un iş birliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren ilişki Hizmetariyorum.com'dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşlarıyla anlaşıldığında Hizmetariyorum.com sadece ilgili bedellerin ödenmesi / iadesi için ilgili kuruluşa taahhütle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu Kullanıcı bilgisi ve gerekli tüm diğer tüm saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun kullanıcı bilgisi

 


Teklif Modeli'nde Ödeme

Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif'e teklif hizmet bedelini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren'e doğrudan ödeme yaparlar. Hizmet Alanlar, ödedikleri bedelin faturası, satış fişi veya irsaliyesini Hizmet Verenden talep etmelidir. Hizmet Alanlar, Hizmet Veren ile yazılı sözleşme yapmalı, eğer bir ön ödeme veya avans yapılacaksa belgesini veya dekontunu almak ve saklamak yapılacak.

Hizmet Veren hizmet bedellerini fiş veya faturası Hizmetariyorum.com'a bildirmiş olduğu Teklifi kendisi Alan'dan tahsil eder.

Hizmet Verenler, Online Ödeme Sistemi'ni kullanarak kredi kredi kartı veya Havale / Eft ile Hizmetariyorum.com'a tanımlı hesaplarına Hizmetariyorum'dan alacakları hizmete mahsus Kontör yükleme yaparlar. Online Ödeme Sistemi ile ödeme yapılacak para, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı olarak verildi 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.  

Online Ödeme Sistemi Para karşılığı fiş / fatura veya düzenlenmesi diğer belgelerde, ilgili mevzuat gereği düzenleme için hizmet veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete fatura fatura / fiş veya diğer belgelerariyorum.com'dan talep edilemeyecek olup Hizmetariyorum.com sadece kendi hizmetlere çocuk olarak Bedeli ve Teklif Verme Ücreti için Hizmet Veren'lere fatura kesmekle yükümlüdür.

 

Hizmet Bedeli İadesi / Cayma Hakkının Kullanılması

Teklif Modeli'nde Alan, hizmetin ifa verilmemiş olması ve hizmet verilmemiş olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşamamaları herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şartnamenin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet Bedeli iadesi ilgili Hizmet Veren tarafından sorgulanamaz. Hizmet Alan Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi'ni iptal ederek Hizmetariyorum.com'u bu durumdan haberdar etmelidir ..

Teklif Modeli'nde, Hizmetariyorum.com Hizmetariyorum.com Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Online Ödeme Sistemi Sigortası ödeme ödeme ile ödeme yapılmış hizmet bedeli iadesi, Hizmet Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır.

 

Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

Teklif Modeli'nde Hizmetariyorum.com'un Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmetariyorum.com, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum veya Hizmet Alan'ın kategorisinde, Hizmet Alan'ın işini kategorisinde hizmet veren muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler'den her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. Hizmetariyorum.com'un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

Hizmetariyorum.com, Hizmet'i veren veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, bazı hizmetlerin sonucu veya garanti etmez. Hizmetariyorum.com, Üye oylamaları ve Üye yorumları ile sistemde bazı bazı bazı algoritmalarında Hizmet Veren'ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve sınıflandırma yapabilir, bazı Hizmet Veren'leri beğenilmiş, tercih / tavsiye edilmiş veya memnun kalınmış olması ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Hizmetariyorum.com'un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti gelmez.

Hizmetariyorum.com, Hizmetariyorum.com, Hizmetariyorum.com, Hizmet veren ve Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Vereceği hizmet veya herhangi bir zamanda Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan hizmetariyorum.com'un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hizmetariyorum.com Hizmetlerin güvenilir, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin elde veya verilmiş, güvenli ve hatasız olması, hizmetlerin elde edilmesi sonuçların yeterliliği veya güvenilir hizmet kalması beklentilere cevap vermesi gibi hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Hizmetariyorum.com, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren'lerin hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf temin edin. Ancak, Hizmet Veren'lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan'ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve / bu konudaki dava ve takiplerin Hizmetariyorum.com'a yönelmesi halinde, Hizmetariyorum.com, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ödülü için Hizmet Veren'e rücu veyahut Hizmetariyorum.com'daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

Hizmetariyorum.com, Hizmetariyorum.com Hizmetariyorum.com Hizmetariyorum.com Hizmetariyorum.com Hizmet tarih ve saatte hizmetin ifası için Alan'a anlaşılan işe gitmemesi veya başlatılması durumunda Hizmet Veren farklı şekillerde yaptırımlar uygulama uygulaması saklı tutar. Bu yaptırımlar, Hizmet Veren profilinde yazı yapma, silme silme, eksiklik giderilene kadar askıya alma ve Hizmet Veren'in Web Sitesi'ne tekrar kaydolmasını engelleme ve tazminat talebini kapsayabilir.

Hizmet Veren Tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, Hizmetariyorum.com'un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

Hizmete içinde yürürlükteki mevzuata dahil edilmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye sorumluluğu Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren'e aittir. Hizmetariyorum.com'un ve 3. bu söz konusu uğradığı ve / veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin edildiğine hizmet verenlere aittir.

Hizmetariyorum.com Hizmetariyorum.com Hizmet Alan'a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu da Hizmet Alan'ın söz konusu kontrol tarihi güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmeyen.

Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve açıklamalar taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Hizmetariyorum.com Tarafından işletilen Web Sitesi'nde hizmetler ve ürünlerden dan, Hizmetariyorum.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, satıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

Hizmetariyorum.com, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif veya ilgili hizmet verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından Hizmet Alan ve Hizmet Veren (ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluş zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmiş ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması'nın 5 (c) ve 5 (f) göre, Hizmet Alan ve Hizmet Veren'lerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmez.

Hizmet Alan bilgileri Hizmetariyorum.com tarafından Hizmet Veren ile hizmetin teklif veya teklif vermek için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz hale getiriliyor. Söz konusu Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan'ın onayı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. Herhangi bir durum amaç amaç için paylaşılmış, üçüncü kişilerle veya devri veya Alan ile Hizmet Veren (ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

Hizmetariyorum.com ile Hizmet Veren (a) istihdam, yolculuk, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.


Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

Kullanıcı'lar birbiriyle ya da Hizmetariyorum.com içerik ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist bazı öven, haksız rekabet listesi , tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz türü ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yazı içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı'nın haklarının sona erdirilmesi ve beklemeye resmi makamlara bildirilmesini talep edebilir.

Gerek Hizmet Veren, gerek Alan Kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmetin herhangi bir suç davranışından bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, Hizmetariyorum.com elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.

Hizmet Alan veya Hizmet Veren'ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak içerik yazamaz.


Hizmet Alan'ın Yükümlülükleri

Hizmet Alan'ın işbu içerik uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan'a aittir.

Teklif Modeli'nde Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiğinde Hizmet Veren'e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yaptırılması, hizmet verildi.

Teklif Modeli Hizmet Alan ve Hizmet Veren Teklif üzerinde anlaştığında, Hizmet Alan Yazılı Hizmet Veren'e Teklif'te doğrudan doğrudan ödeyeceğini kabul eder.

Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile Hizmet bir Hizmet Talebi'ne küçük çocuklarda, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyonti ödenmemesi 'Hizmet Veren ile temas geçmeyecektir.

Hizmet Alan, Hizmet Veren ile sözleşmede, Hizmetariyorum.com'un hiçbir sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu kabul etmez.

Hizmet Veren'in Yükümlülükleri

Hizmet Veren'in işbu içerik içeriği ve Hizmet Alan'a karşı üstlendiği ifa açıklamalarına uyması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Veren'e aittir.

Teklif Modeli'nde Hizmet Veren'in Hizmet Talebi için teklif Hizmet Alan tarafından kabul edilebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet'in Hizmet Veren tarafından anlaşılan zamanda ve yerde yapılacağına dair yasal anlaşmalı yaptırılması gelir.

Hizmet Veren, Web Sitesi aracılığı ile Hizmet bir Hizmet Talebi'ne çocuk olarak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon bedeli ödenmemesi 'Hizmet Alan ile ayrıca bir ödeme geçmeyecektir.

Hizmet Veren, Hizmet Alan ile sözleşmede, Hizmetariyorum.com'un hiçbir sözleşmenin olmadığını ve sorumluluğu kabul etmez.

Hizmet Veren, kredi kartı bilgilerinin mevzuat izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Hizmetariyorum.com'un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde veya “ilk 6 son 4 rakamı” ile Hizmetariyorum.com sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı sisteminde sisteminde sisteminde aksaklıklardan.com sorumlu değildir.

Hizmet Veren'in kayıtlı olduğu vergi dairesine bildireceği kazanç beyanları, kendisinin resmi sayfalarında ve oyunda.

Hizmet Veren, işin ifası sırasında veya işin ifası için gerekli iş güvenliği ve iş sağlığına bütün tedbirleri alacağını, kendisinin ve personelinin bu konuda gerekli eğitimleri aldığını ve bu konudaki sorumlulukların hizmetariyorum.com'a ait olmadığını kabul eder.

Hizmet Alan, Hizmetariyorum.com'un kusurlu olduğu haller, herhangi bir maddi veya manevi zararı için ve / veya ayıplı mal / ayıplı hizmet için Tüketici Hakem Heyetlerine ve / veya Tüketici Mahkemelerine başvurur ve hasım olarak Hizmet Veren yerine Hizmetariyorum.com'u gösterirse, Hizmetariyorum.com öncelikli en iyi şekilde savunmasını yapmakla ve ilgili talebe doğru yere yönlendirmekle mükellef olup, tüm savunmasına rağmen Hakem heyeti veyaici Mahkemesi kararında Hizmet Alan lehine, Hizmetariyorum.com aleyhine bir tazminat veya ceza içinde çıkması, Hizmet veren bu tazminatı / ayı ferileriyle birlikte (yargı ve icra harçları, gecikme faizleri ve karşı taraf vekalet ücreti) Hizmetariyorum.com'a aynen ödeyecektir.


Hizmetariyorum.com'un Yetki ve Yükümlülükleri

Hizmetariyorum.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Hizmetariyorum.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Hizmetariyorum.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

Hizmetariyorum.com veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Hizmetariyorum.com’un Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hizmetariyorum.com, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm fikri haklarına sahiptir. Hizmetariyorum.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya kullanımı kendisi kullanabilir veya bu rapor ve / veya iş ikinci ile üçüncü kişilerle bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemlerariyorum.com'un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

Hizmetariyorum.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [destek@hizmetariyorum.com] adresine yazılıde bulunarak veya el ile ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline herhangi bir ihtilaf olduğu takdirde, hizmetariyorum.com, açıklanmış ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Hizmetariyorum.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

Kullanıcı Hizmetlerden Veren'e küçük olarak gelen yorumlar / değerlendirmeler, Hizmetariyorum.com tarafından yapılan onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm görebileceğinde yayınlanır. Hizmetariyorum.com'un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Hizmetariyorum.com, önceden haber vermek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi (veya bir kısmı) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma saklı tutar.

Web Sitesi'nin bütünlüğü korumak, Hizmetariyorum.com dilediği zaman kendi kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı'ların ve İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi'ne erişmelerini engelleyebilir.

Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi'ne yükleme iş yüklerden 5651 sayılı Yasa'nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Hizmetariyorum.com tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan'ın sahiplerini kaldırmamaktadır.

Hizmetariyorum.com hizmetlerin bazılarını veya gezinide veya ücretsiz yapma hakkı saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücret ve satın alma satın alma veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluk veya niceliğine göre zaman gösterebilir.

Hizmetariyorum.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresi, cep telefon e-posta adresi, cep telefon kullanıcı ve diğer bilgileri şifreli 'SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

Hizmetariyorum.com Üyelerin işbu ihlal ettiğinin ortaya çıkması halinde olasılık gerektirdiği Web Sitesi'ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye'liği askıya alabilir, geçici olarak durdurabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Hizmetariyorum.com'da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan'ların e-arşiv faturaları Kullanıcı elektronik postadan alınacak ve elektronik kapalıdır. Elektronik iletilecek faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün adres'lerin posta adreslerine yapılacak ve faturalar PDF e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik sayfalarında faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete'de indirim Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Hizmetariyorum.com; 01.07.2016 Piyasaya çıktığı tarih olası yurt süreleri gerçekleştirme işlemlere göre; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad / unvan, TCKN / VKN bilgileri ile işyeri adres bilgisi, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına mal ve satış hizmeti / Satın alma işlemlerinde bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın BTRANS sistemi ücretsiz elektronik iletmekle mükelleftir.


Web Sitesi İçeriği

Yürürlükteki kanunlar yasal yasal olarak müsaade,

Hizmetariyorum.com Web Sitelerinin hatasız, kesintisiz ve güvenli yolla Web Sitelerinin herhangi bir içerik, arama veya bağlantının belirli sonuçları sağlayacağını taahhüt etmez.

Hizmetariyorum.com, Web Sitelerinden diğer herhangi bir bulaşma virüs ya da kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.


Sorumluluk Sınırlamaları

Yürürlükteki kanunlar yasal yasal olarak kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi açıklaması, reklam verenlerin ve / veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin değildir.

Hizmetariyorum.com, Web Sitesi'nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

Hizmetariyorum.com koruma amaçlı makul tedbirleri çayda. Ancak ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgileri yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgileri kötü amaçlı eline geçmesi ve kötü senaryo halinde doğabilecek sonuçlardan sorumluluk kabul etmez.

Hizmetariyorum.com 3. web sitesi kullanımı ile ilgili davranışı ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve / veya bir Hizmet Veren'in verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alan'ın verilen hizmet gündelik Hizmet Veren'e ödeme yapmamasından doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

 

Telif Hakkı Politikası

Web Sitesi'nde yazılı yazılı ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Hizmetariyorum.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, satış satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara sahiplerinin mülkiyet ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı'nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unuru başka bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

Buaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Hizmetariyorum.com'a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya prosedürü, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

Hizmetariyorum.com'a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Hizmetariyorum.com'a aittir. Yazıları üzerinde çeşitli varyasyonlar yapmak, yazı yazmak veya kopyalamak saklı tutmak ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Kullanımariyorum.com, Kullanım, Gizlilik prensipleri ve yasal yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve yorum ve yazı yazı ile ilgili olarak kullanma saklı tutar.

 

 

Web sitelerindeki içerikler

Web Sitesi Sulama, fikir, diğer, açıklama, inceleme, teklif veya bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Hizmetariyorum.com (i) Web Sitesi'nin herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde basit, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

Web Sitesi Hizmetariyorum.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine ait bilgi veya referans bilgi. Hizmetariyorum.com, bu sitelerin sorumlusu değildir.

Hizmetariyorum.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içerik, Web Sitesi kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla diğer türden kapsamaktadır:

• Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya sağlama nitelikte olan veya hakaret içeren;

• Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;

• "Önemsiz posta", "zincir mektup" veya istenmeyen toplu posta veya "spam gönderme" iletimi içeren;

• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;

• Yasadışı ifade teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet halinde, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

• Korsan bilgisayar programları veya linklerin baskı, üretim uygulama kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi yayım veya korsan resim, ses veya video yayın veya korsan resim, ses veya video dosyalarına yayın gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

• Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntü içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

• 18 yaşın bireyden kişisel bilgi talep eden;

• Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri veya benzeri yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgi edinme;

• Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanım bilgi talep eden;

• Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve / veya satışlar içeren;

• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,

• 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,

• Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

• Ulusal ve / veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

Kullanıcı, Hizmetariyorum.com üzerinde oluşturmuş olduğu içeriklerinin çeşitli arama motorları tarafından indeksleneceğini, arama sitelerinin arama sonuç ekranlarında ve üçüncü kişi / kurumlar görüleceğini, profilde paylaştığı hiçbir hukuka aykırılık içermeyen bizzat kendisinin hakkında bilgi edinir.

Hizmet alanların tüketici sıfatıyla hakları

Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi Hizmet Alanlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince Tüketici sayılır.

Tüketici sıfatına sahip Hizmet Alan, Hizmet Verenin ifa ettiği işler ile ilgili ayıplı mal ve ayıplı hizmet konusunda, Hizmet Veren’i muhatap göstererek, malın veya hizmetin değerine göre Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. Böyle bir durumda, Hizmetariyorum.com Hizmet Verene ilişkin iletişim bilgilerini ilgili hakem heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine sunabilir.

 

Uyuşmazlıkların çözümü ve yetkili mahkeme

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

Taraflar, işbu'nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlık çözümü için İstanbul (Anadolu) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri'nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.